Psycholog dla par – kiedy warto skorzystać?

Terapia małżeńska jest coraz bardziej popularna wśród par, które mają problemy w związku. Jej celem jest nie tylko uratowanie związku, ale również poprawa relacji między partnerami oraz zdobycie umiejętności dojścia do kompromisu. Kiedy terapia par koniecznością? I kiedy warto z niej skorzystać?

Terapia małżeńska – kto z niej korzysta?

Początki związku to okres wzajemnej fascynacji i pięknych chwil. Wraz z upływem czasu, partnerzy zaczynają dostrzegać swoje wady, które okazują się często przyczyną kłótni. Niestety w każdym, nawet najlepszym związku, zdarzają się nie tylko kłótnie, ale i nieporozumienia oraz brak kompromisu.

Niektóre małżeństwa decydują się w końcu na rozstanie, inne dalej zawzięcie tkwią w toksycznym związku. Istnieje jeszcze grupa osób, które mają nadzieję, że uda im się naprawić relację partnerską. Ratunkiem okazuje się psychoterapia małżeńska. Biorą w niej udział przede wszystkim pary, które:

 • przeżywają kryzys w związku, myślą o rozstaniu, ale mają jeszcze nadzieję, że uda się uratować ich relację.
 • Borykają się z problemem zaufania po zdradzie, a chcą na nowo zaufać parterowi,

Terapia małżeńska ma sens, gdy obydwoje małżonków chce problemy naprawić i dojść do porozumienia. Jeśli jedna ze stron nie chce rozwodu, natomiast druga do niego dąży, znalezienie kompromisu będzie utrudnionym procesem nawet w przypadku korzystania z porad psychologa.

Psycholog dla par – kiedy warto skorzystać?

Psychoterapia par jest konieczna, jeżeli po kilku samodzielnych próbach, partnerzy nie potrafią dojść do porozumienia, a kryzys nadal trwa. Dzięki spotkaniu ze specjalistą, proces ratowania związku będzie dużo łatwiejszy. Psycholog dla małżeństw pomoże znaleźć problem, przeanalizować  go, znaleźć jego przyczynę oraz sposób jego rozwiązania.  Psychoterapia małżeńska pomaga spojrzeć dystansem na własne zachowanie oraz drugiej osoby.

  60 pozytywnych cech charakteru - poznaj je wszystkie!

Dzięki niej lepiej rozumie się zachowanie oraz emocje obojga partnerów. Na podstawie wnikliwego wywiadu, psycholog będzie w stanie ocenić wpływ partnerów na siebie nawzajem, a następnie ukazania problemu, opisania go. pozwoli to na sprawniejszą komunikację, empatię oraz wypracowanie kompromisów.

W wielu przypadkach sama zmiana sposobu komunikowania, a także uświadomienie sobie przyczyny konfliktów pozwala rozwiązać problem i sukcesem zakończyć terapię. Z terapii małżeńskiej warto skorzystać, gdy pojawia się jeden z poniższych problemów:

 • Zazdrość jednego z partnerów, która wiąże się z kontrolą, ograniczeniem swobody,
 • Nadopiekuńczość jednego z partnerów,
 • Problemy w relacji po zdradzie, którą partner wybaczył,
 • Dominacja jednego z partnerów, która wpływa na obniżenie samooceny drugiego,
 • Wzajemna zależność emocjonalna,
 • Brak komunikacji pomiędzy partnerami,
 • Antagonizm czyli wzajemna niechęć do siebie,
 • Problemy rodzinne, w których terapia małżeńska jest częścią terapii rodzinnej,
 • Próba naprawienia relacji przed ostateczna decyzją o rozstaniu czy rozwodzie.

Psycholog dla małżeństw pomaga również parom, które podjęły decyzję o rozwodzie. W tej sytuacji pomoc specjalisty polega na porozumieniu się, aby rozstanie przebiegło bez większych problemów i zakończyło się zgodą.

Psychoterapia małżeńska – jakie są jej cele?

Głównymi celami psychoterapii są:

 • znalezienie przyczyny problemu w związku,
 • analiza problemu i wyeliminowanie go
 • wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu i komunikowaniu par.

Rozwiązanie problemów oraz wprowadzenie zmian pozwala na znalezienie kompromisu. W efekcie związek kończy się zgodą, a nie rozwodem. Podczas spotkań, psycholog dla par przeprowadza z partnerami rozmowę, próbuje ulepszyć komunikację pomiędzy nimi, często na nowo uczy ich ze sobą rozmawiać oraz wypracowuje wzajemne zrozumienie.

Psycholog dla małżeństw pomaga przede wszystkim zrozumieć siebie nawzajem, spojrzeć z innej perspektywy na wady partnera oraz swoje. Podczas terapii z udziałem specjalisty, łatwiej zapanować nad emocjami i reakcjami. Należy pamiętać, że udział w terapii wymaga motywacji obydwóch partnerów.