kobieta z biblia

Cytaty z Biblii – 150 najlepszych sentencji z Pisma Świętego

Biblia to nie tylko święta księga osób wyznających wiarę katolicką ale również ogromne dziedzictwo kulturowe nasz wszystkich. Na jej kartach możemy znaleźć wiele mądrych i uniwersalnych sentencji, które mówią nam o tym jak żyć oraz co jest w życiu ważne. Przygotowaliśmy listę sentencji z Biblii, które warto znać.

Krótkie cytaty z Biblii – 10 najlepszych

Zacznijmy od cytatów z Biblii, które choć krótkie niosą za sobą ważne przesłanie. Skierowane jest ono nie tylko do osób wierzących. Przedstawiamy krótkie sentencje z Biblii, które z pewnością skłonią cię do refleksji.

 • „Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, muszą Mu oddawać w duchu i prawdzie.” – Jan 4:24
 • „Błogosławiony człowiek, który ufa w Panu i którego nadzieja jest Panem.” – Jeremiasz 17:7
 • „Miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” – Mateusza 5:44
 • „Kto poszukuje, znajduje; a kto puka, temu otworzą.” – Mateusza 7:8
 • „Nigdy nie ugasisz prawdziwego światła, które jest w tobie, dopóki nie pozwolisz mu świecić.” – Jan 8:12
 • „Niech wasze serce się nie trwoży. Wierzcie w Boga i wierzcie także we Mnie.” – Jan 14:1
 • „Mówienie jest srebrem, a milczenie złotem.” – Przysłów 10:19
 • „Boże, Tyś moim Bogiem, rano szukam Ciebie; pragnie Ciebie moja dusza.” – Psalm 63:2
 • „Najważniejsze jest miłowanie Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie.” – Mateusza 22:37-38
 • „Wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.” – Mateusza 7:12

Cytaty z Biblii o życiu – 10 najlepszych

Pismo Święte to księga, która wiele mówi nam nie tylko o Bogu, ale również o codzienności. Oto sentencje z Biblii o życiu, nad którymi z całą pewnością warto się pochylić.

 • „Ja przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitości.” – Jan 10:10
 • „Pan Bóg uformował człowieka z prochu ziemskiego i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia.” – Rdz 2:7
 • „Bo kim jest człowiek, żebyś o nim pamiętał, a syn człowieczy, żebyś go odwiedzał?” – Psalm 8:5
 • „Człowiek ma z ducha swojego zrodzone życie wieczne, a kto go nienawidzi, podlega sądowi.” – Jan 3:36
 • „Nie tylko z chleba będzie żył człowiek, ale z każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych.” – Mt 4:4
 • „Niechaj nikt nie gardzi twoją młodością, ale bądź wzorem dla wiernych w mowie, postawie, miłości, w wierze, w czystości.” – 1 Tym 4:12
 • „Pamiętaj o swoim Stwórcy za młodości twojej, zanim nadejdą złe dni i przyjdą lata, o których powiesz: nie mam w nich upodobania.” – Księga Koheleta 12:1
 • „Niech cię nie zwycięża zło, ale zło dobrem zwyciężaj.” – Rzymian 12:21
 • „Bądźcie cierpliwi, umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pańskie jest bliskie.” – Jakub 5:8
 • „Człowiek zamierza swoje drogi, ale Pan kieruje jego kroki.” – Przysłów 16:9

kobieta czyta biblie

Dziwne cytaty z Biblii – 10 najlepszych

Biblia powstała ponad 2000 lat temu, w związku z tym jej przekaz nie zawsze jest dla nas zrozumiały. Poniżej znajdziesz cytaty z Biblii, które mogą wydawać się nieco dziwne a nawet całkowicie niezrozumiałe.

 • „Kto zapłacił za stonogę, by jadła, i za samicę ptaka, by miała gniazdo?” – Przysłów 30:28
 • „I zabił On Egipcjan wśród ich pierworodnych, od człowieka aż do bydła.” – Wyjście 12:29
 • „Wszystek bowiem, kto nosi wejrzenie krzywe, wszelki, kto ma zwichrzone myśli, ohydą jest dla Pana.” – Przysłów 17:20
 • „Tak więc Moab stał się pośmiewiskiem i strachem dla wszystkich, którzy go otaczają.” – Jeremiasz 48:39
 • „Będąc na pustyni, Mojżesz wykonał wyrzeźbiony węża miedzianego i postawił go na słupie. Kto spojrzał na węża, żył.” – Liczb 21:9
 • „Nawet jeśli patyczek latorośli odkryje mówiące, a rura z wody zacznie opowiadać, to opowieść ich dotrze do ciebie.” – Job 8:8-10
 • „Gdyby ktoś uderzył cię w jedno policzek, nadstaw mu i drugie.” – Mateusza 5:39
 • „Wchodząc do jakiejś osady, spożywajcie, co wam podadzą.” – Łukasza 10:8
 • „Jestem winnym, by głosić Ewangelię: nie dlatego jednak mam pochwalić się, bo jest to dla mnie obowiązek.” – 1 Kor 9:16
 • „Pojawiając się w postaci człowieka, uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci na krzyżu.” – Filipian 2:8

Cytaty z Biblii o miłości – 10 najlepszych

Miłość to jedno z najważniejszych uczuć w życiu każdego człowieka. Nie dziwi więc fakt, że na kartach Pisma Świętego możemy znaleźć wiele ważnych i życiowych sentencji, które dotyczą właśnie miłości – zarówno Boga do człowieka, jak i związków międzyludzkich. Oto cytaty z Biblii, które warto poznać.

 • „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim.” – 1 Jan 4:16
 • „Miłość jest cierpliwa, łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.” – 1 Kor 13:4
 • „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jan 15:13
 • „Miłość niech będzie nieudawana. Unikajcie zła, trzymajcie się dobra.” – Rzymian 12:9
 • „I teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.” – 1 Kor 13:13
 • „Miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” – Mateusza 5:44
 • „Miłość nie zna lęku. Doskonała miłość usuwa lęk.” – 1 Jan 4:18
 • „Miłość miłością się odwzajemnia.” – 1 Jan 4:19
 • „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się nawzajem.” – Jan 13:34
 • „Wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.” – Mateusza 7:12

czytanie bilbii

Cytaty z Biblii o miłości małżeńskiej – 10 najlepszych

Małżeństwo jest niezwykle ważnym elementem życia większości z nas. Nic więc dziwnego, że również o tym sakramentalnym związku znajdziemy sporo wartościowych cytatów. Oto niektóre z nich.

 • „Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.” – Rdz 2:24
 • „Niechaj miłość wasza będzie bez interesowności. Odrazy się zła, a trzymajcie się dobra.” – Rzymian 12:9
 • „Niechaj mąż spełnia swój obowiązek wobec żony, a także żona wobec męża. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż, podobnie mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona.” – 1 Kor 7:3-4
 • „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.” – Efezjan 5:25
 • „Niech mąż wywiąże się ze swojego obowiązku wobec żony, a także żona wobec męża. Żona niech nie odmawia mężowi, a mąż niech nie odmawia żonie.” – 1 Kor 7:3-5
 • „Dwaj będą jednym ciałem. To tajemnica wielka, a ja mówię to w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.” – Efezjan 5:32
 • „A zatem, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.” – Mk 10:9
 • „Każdy niech miłuje swoją żonę, jak samego siebie, a żona niech czci swojego męża.” – Efezjan 5:33
 • „Niechaj będzie małżeństwo szanowane przez wszystkich, a łoże małżeńskie niech będzie nieskalane.” – Hebrajczyków 13:4
 • „Najpiękniejsza jest twoja miłość, moja panno-małżonko. Twoje piersi są jak grona winorośli, a zapach twoich szat jak zapach kadzidła.” – Pieśń nad Pieśniami 4:10-11
  Najlepsze cytaty o kobietach - TOP 100 kobiecych sentencji

Cytaty z Biblii o przyjaźni – 10 najlepszych

Przyjaźń to nie tylko błogosławieństwo ale również obowiązek w stronę drugiego człowieka. Warto ją pielęgnować i wiedzieć czego się wystrzegać. W Biblii znajdziemy na ten temat naprawdę wiele porad i wskazówek.

 • „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” – Jan 15:13
 • „Wierny przyjaciel jest mocą, i kto go znalazł, znalazł skarb.” – Przysłów 18:24
 • „Jako żelazo żelazo ostrzy, tak człowiek wyostrza twarz swojego przyjaciela.” – Przysłów 27:17
 • „Przyjaciel miłuje w każdym czasie, a brat rodzi się dla dnia utrapienia.” – Przysłów 17:17
 • „Nie opuszczaj przyjaciela ani przyjaciela ojca, nie idź do domu swego brata w dniu nieszczęścia swego. Lepiej sąsiedź bliski niż brat daleki.” – Przysłów 27:10
 • „Nie miej złych myśli o przyjacielu, póki nie upewnisz się, że zrobił coś złego.” – Eklezjastes 19:13
 • „Lepiej jest iść w parze niż samemu, bo mają dobrą nagrodę za swój trud.” – Księga Koheleta 4:9
 • „Niech nie przeszkadza ci przyjaźń z ludźmi grzesznymi. Przeto z wszystkimi rozmawiaj wesoło, a z ludźmi niecnych nie spędzaj czasu.” – Księga Mądrości Syracha 13:1-2
 • „Miłość niech będzie nieudawana. Unikajcie zła, trzymajcie się dobra. Przyjaźń niech będzie szczera.” – Rzymian 12:9-10
 • „Pan mówił do Mojżesza twarzą w twarz, tak jak mówi człowiek z przyjacielem swoim.” – Księga Wyjścia 33:11

Cytaty z Biblii o rodzinie – 10 najlepszych

Rodzina to bogactwo, które powinniśmy szanować i odpowiednio się o nie troszczyć. W jaki sposób to zrobić? Na kartach Pisma Świętego możemy znaleźć odpowiedź. Oto cytaty z Biblii, które dotyczą przyjaźni.

 • „Błogosławieństwem dla człowieka jest mieć mnóstwo potomstwa, a łuk z pełnymi strzał jest siłą jego ręki.” – Psalm 127:5
 • „Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś miał długość dni na ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie.” – Księga Wyjścia 20:12
 • „Człowiek opuści ojca i matkę swoją, a złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.” – Rdz 2:24
 • „Synu mój, słuchaj nauki ojca swego, a nie odrzucaj nauki matki swojej.” – Przysłów 1:8
 • „Dzieci są dziedzictwem Pana, nagrodą za trud matczyny łona.” – Psalm 127:3
 • „Kto znajduje żonę, znajduje dobro, otrzymuje łaskę od Pana.” – Przysłów 18:22
 • „Kto nie dba o swoich bliskich, zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i jest gorszy niż niewierzący.” – 1 Tymoteusza 5:8
 • „A ja i mój dom będziemy służyć Panu.” – Jozuego 24:15
 • „Niech mąż spełnia swój obowiązek wobec żony, a także żona wobec męża. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż, podobnie mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona.” – 1 Kor 7:3-4
 • „Sługa, który jest pochodzenia z twojego domu, i ten, który jest nabytkiem, i cudzoziemiec, który jest pośród ciebie, i dzieci twoje, które zostaną po tobie, i cudzoziemiec, który przyjdzie z daleka, z kraju swego, będą mieli u ciebie prawo i będą mieli udział w posiadłości świętej. I wtedy nasz lud nie będzie rozproszony, jak bywał.” – Księga Ezdrasza 2:20

czytanie biblii

Cytaty z Biblii o pomocy bliżniemu – 10 najlepszych

O tym, że należy pomagać innym osobom nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Często jednak nie wiemy o tym w jaki sposób pomagać bliźniemu mądrze i skutecznie. Te cytaty z Biblii mogą nam w tym pomóc.

 • „Nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem. Nie będziesz uczynił sobie rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na górze na niebie ani na dole na ziemi ani w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył im.” – Księga Wyjścia 20:3-5
 • „I nie mów mi: «Kim mam być?» Bo ja cię posyłam do ludzi, do narodu, którego niegdyś ty nienawidził, i to do synów Izaaka i Jakuba, którzy mi przynieśli pochwałę.” – Księga Jeremiasza 1:7
 • „Nie krzywdź wdowy ani sieroty. Jeśli ich skrzywdzisz, będą wołać do mnie, i usłyszę ich wołanie. Zapali się gniew mój, i pozabijam was mieczem. I wasze żony staną się wdowami, a wasze dzieci sierotami.” – Księga Wyjścia 22:21-23
 • „Dzielcie chleb swój z głodnym, przyjmujcie do domu bezdomnych, gdy ujrzycie nagiego, przyodziejcie go, a nie odwracajcie się od swego brata.” – Księga Izajasza 58:7
 • „Kto ma dwa płaszcze, niech da temu, kto nie ma płaszcza, a kto ma jedzenie, niech zrobi to samo.” – Ewangelia Łukasza 3:11
 • „Kochani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.” – 1 Jan 4:7
 • „Nie czynił sobie nikt nikomu krzywdy wśród braci swoich, ale się bał Boga. I jeśli brat twój popadał w nędzę, i był zmuszony zastawić lub sprzedać coś ze swojego majątku, to niech ci bliski krewni jego przyjdą i wykupią to, co zastawił lub sprzedał.” – Księga Kapłańska 25:17-18
 • „Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi brata swojego cierpiącego potrzebę, a zamyka przed nim swe serce, jak miłość Boża może w nim mieszkać?” – 1 Jan 3:17
 • „Wszystko więc, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To jest bowiem całe prawo i prorocy.” – Ewangelia Mateusza 7:12
 • „Błogosławiony, kto ma miłosierdzie dla ubogich, bo on sam otrzyma miłosierdzie.” – Ewangelia Mateusza 5:7

Cytaty z Biblii o wdzięczności – 10 najlepszych

Wdzięczność to bardzo ważne uczucie, które warto w sobie pielęgnować. Poniżej znajdziesz co na jej temat mówi Pismo Święte. To przydatne sentencje, którymi warto kierować się w codziennym życiu.

 • „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.” – Psalm 136:1
 • „Wszystko, co czynicie, czyńcie z serca jako dla Pana, a nie dla ludzi.” – Kolosan 3:23
 • „Dobrze jest dziękować Panu i grać na imieniu Twym, Najwyższy.” – Psalm 92:1
 • „A dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa!” – 1 Koryntian 15:57
 • „Nieustannie módlcie się, we wszystkim dziękując, bo taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” – 1 Tesaloniczan 5:17-18
 • „Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o żadnym ze Jego dobrodziejstw.” – Psalm 103:2
 • „Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył tak cudownie, żeś dzieło Twoje jest godne podziwu. I duszę moją znasz bardzo dobrze.” – Psalm 139:14
 • „Niech każdy z was, zamiast kłamać, mówi prawdę bliźniemu swemu, bo jesteśmy sobie współuczestnikami.” – Efezjan 4:25
 • „O Panie, mój Boże, dziękuję Ci ze wszystkiego serca, opowiadam o wszystkich Twoich cudach.” – Psalm 9:2
 • „Dziękujcie Bogu zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” – Efezjan 5:20

Cytaty z Biblii o śmierci – 10 najlepszych

Śmierć to nieodłączna część życia jednak wielu z nas odczuwa przed nią lęk. To całkowicie zrozumiałe. Na szczęście, ukojenie możemy znaleźć w Biblii. W księdze tej znajdziemy wiele cytatów i sentencji, które mówią o śmierci jednocześnie dając nam nadzieję na życie wieczne. Oto cytaty dotyczące śmierci.

 • „Jako bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” – 1 Koryntian 15:22
 • „Niechaj nie drży serce wasze. Wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie.” – Ewangelia Jana 14:1
 • „Dlatego, że On sam przeszedł przez cierpienie i doświadczenie, może zrozumieć i wspierać tych, którzy są w próbie.” – List do Hebrajczyków 2:18
 • „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie.” – Ewangelia Jana 11:25
 • „Bo ja jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani siły, ani wysokość, ani głębokość, ani żadna inna stworzenie nie będzie w stanie nas oddzielić od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – List do Rzymian 8:38-39
 • „Bo długość moich dni to ręka Twoja; rozmnożyłeś mię, jak cielę, a ja się staram znowu być młodym.” – Psalm 139:16
 • „Gdy umrę, zobaczę Boga, będę patrzał na Niego, i nie będzie już moim obrońcą nikt oprócz Niego.” – Księga Joba 19:27
 • „Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Ja umacniam cię i pomagam, ja podtrzymuję cię swoją sprawiedliwą prawicą.” – Księga Izajasza 41:10
 • „Dlatego też i ci, którzy zasypiają w Jezusie, Bóg przyprowadzi z Nim.” – 1 Tesaloniczan 4:14
 • „Będę mieszkał w domu Pańskim przez całe dni moje.” – Psalm 23:6
  Najpiękniejsze cytaty o miłości - 150 krótkich i długich miłosnych sentencji

Mądre cytaty z Biblii – 10 najlepszych

Pismo Święte to skarbnica mądrości dla każdego. Na jego stronach znajdziemy wiele mądrych i wartościowych cytatów, które warto znać. Przedstawiamy 10 najlepszych cytatów dotyczących mądrości.

 • „Mądrość zaczyna się od bojaźni Pana, a poznanie Najświętszego jest rozumem.” – Księga Przysłów 9:10
 • „Przyjaciela miłuj jak samego siebie, a będziesz dobrze postępował.” – Księga Tobiasza 4:15
 • „Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów. Kto zwycięży, nie dozna szkody przez drugą śmierć.” – Objawienie św. Jana 2:11
 • „I nie mów mi: «Kim mam być?» Bo ja cię posyłam do ludzi, do narodu, którego niegdyś ty nienawidził, i to do synów Izaaka i Jakuba, którzy mi przynieśli pochwałę.” – Księga Jeremiasza 1:7
 • „Oto, co jest wymagane od ciebie, człowiecze: abyś postępował sprawiedliwie, miłował łaskę i pokornie chodził z Bogiem swoim.” – Księga Micheasza 6:8
 • „Wszystko więc, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To jest bowiem całe prawo i prorocy.” – Ewangelia Mateusza 7:12
 • „Bóg jest duchem, a ci, którzy Go wielbią, muszą Go wielbić w duchu i prawdzie.” – Ewangelia Jana 4:24
 • „Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi brata swojego cierpiącego potrzebę, a zamyka przed nim swe serce, jak miłość Boża może w nim mieszkać?” – 1 Jan 3:17
 • „Kochajcie się wzajemnie z braterską miłością, wzajemnie szanujcie się, pierwszeństwo sobie dając.” – List do Rzymian 12:10
 • „Nie oceniajcie, abyście sami nie byli sądzeni. Bo jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzani, a jakim miarkiem mierzycie, takim będzie wam odmierzone.” – Ewangelia Mateusza 7:1-2

Motywujące cytaty z Biblii – 5 najlepszych

Każdy z nas potrzebuje motywacji do działania oraz odpowiedzialnego życia. Biblia może stać się ich doskonałym źródłem. Oto motywujące sentencje z Biblii, które z pewnością pomogą ci w chwilach zwątpienia.

 • „Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.” – List do Kolosan 4:2
 • „Ja mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia.” – List do Filipian 4:13
 • „Niech wasze serce nie trwoży się. Wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie.” – Ewangelia Jana 14:1
 • „Miejcie nadzieję, bądźcie cierpliwi w cierpieniu, wytrwali w modlitwie.” – List do Rzymian 12:12
 • „Wszystko jest możliwe temu, kto wierzy.” – Ewangelia Marka 9:23

biblia

Śmieszne cytaty z Biblii – 5 najlepszych

Choć wydawać się to może nieprawdopodobne, w Biblii nie brakuje akcentów humorystycznych. Jeśli szukasz cytatów z dystansem – znajdziesz je poniżej.

 • „Gdy król Dawid był stary, nie mógł już ogrzać się. Dlatego sprowadzono mu młodą dziewicę, aby leżała z nim i stała się jego towarzyszką, ogrzewając go w jego starości.” – Księga Pierwsza Księga Królewska 1:1-4
 • „A gdy się przewrócił, rozszarpała mu brzuch, tak że jego wnętrzności wypadły.” – Księga Sędziów 3:22
 • „Oto jesteśmy, powrotne juki, zawisające na obcasie. Czyżby nas tak kochanie chciało?” – Pieśń nad pieśniami 7:6
 • „Jeśli przewodniczący chce być dobrym przywódcą, powinien mieć tylko jedną żonę, a nie kilka.” – Pierwszy List do Tymoteusza 3:2
 • „Zaiste, zaiste, powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” – Ewangelia Jana 3:5

Cytaty z Biblii na urodziny – 5 najlepszych

Chcesz złożyć komuś życzenia lecz brakuje ci mądrych słów i wartościowego przekazu? Sięgnij po Biblię. Te pięć sentencji doskonale nada się na urodzinowy list lub kartkę dla bliskiej ci osoby.

 • „A ja błogosławię cię teraz i zawsze, i chwalę cię za to, co uczyniłeś; nadto, ja nad tobą roztaczam opiekę, jak nigdy przedtem.” – Druga Księga Samuela 12:8
 • „Zawsze będę Cię chwalił, dzień po dniu będę wysławiał Twoje imię.” – Psalm 145:2
 • „Oto ja cię stworzyłem, cię ukształtowałem, i tobie dałem życie.” – Księga Izajasza 43:1
 • „Bo ty utworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne podziwu są twoje dzieła, a duszę moją znasz do głębi.” – Psalm 139:13-14
 • „Nawet po sędziwych latach, o mnie nie zapomnij, gdy będę miał siwiznę, nie odrzucaj mnie.” – Psalm 71:18

Cytaty z Biblii o kobietach – 5 najlepszych

W Piśmie Świętym nie brakuje informacji o kobietach. Niewiasty zajmowały szczególne miejsce w religii i nierzadko wyróżniały się odwagą i mądrością, której brakowało mężczyznom. Nic więc dziwnego, że istnieje wiele pięknych i mądrych sentencji, które ich dotyczą. Oto one.

 • „Mężczyzna znalazł sobie żonę, iżby z nią żyć, i złączył się z nią w jedno ciało” – Rdz 2, 24.
 • „Niech wasze ozdoby nie będą zewnętrzne – układ włosów, złote kolczyki ani stroje – ale ozdoba niech będzie ukryta w sercu, w nieśmiertelnej, cichej dуszy kobiety. To jest bowiem w oczach Boga rzeczywiście piękne” – 1 Piotra 3, 3-4.
 • „Mocna kobieta, kim ją znajdzie? Przewyższa ona cennymi klejnotami” – Przysłów 31, 10.
 • „Dlatego człowiek opuszcza ojca swego i matkę i złącza się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem” – Rdz 2, 24.
 • „Czcij ją, aby twoje drogi były szczęśliwe, abyś miał pociechę przez całe swoje życie.” – Księga Przysłów 3:15-16

kobieta czyta biblie i sie modli

Najpiękniejsze cytaty z Biblii według czytelniczek – 5 najlepszych

O wartościowe i godne zapamiętania cytaty z Biblii zapytaliśmy również nasze czytelniczki. Oto najczęściej pojawiające się propozycje.

 • „Miłość jest cierpliwa, łaskawa jest miłość. Nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.” – Pierwszy List do Koryntian 13:4
 • „Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” – Ewangelia Jana 3:16
 • „Nawet gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca i cymbał brzmiący.” – Pierwszy List do Koryntian 13:1
 • „Bo wszyscyśmy się chrzcieli jednym Duchem w jedno ciało, czyli Żydzi, czyli Grecy, czyli niewolnicy, czyli wolni, i wszyscyśmy jednym Duchem zostali napojeni.” – Pierwszy List do Koryntian 12:13
 • „Niechaj miłość wasza będzie bez obłudy. Obrzydliwe rzeczy odrzucajcie, a ku dobremu przykładajcie się.” – List do Rzymian 12:9

Ulubione cytaty z Biblii naszej redakcji – 5 najlepszych

Na sam koniec pozostawiliśmy pięć sentencji, które szczególnie zapadły w nasze serca. Zgodnie stwierdziliśmy, że są to jedne z najważniejszych słów w Piśmie Świętym.

 • „Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie martw się, bo ja jestem twoim Bogiem. Ja cię wzmacniam, i pomagam, i podtrzymuję twoją prawicę sprawiedliwą.” – Księga Izajasza 41:10
 • „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.” – Psalm 23:1
 • „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.” – Ewangelia Mateusza 7:7
 • „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” – List do Filipian 4:13
 • “Człowiek nie żyje sam z chleba, lecz z każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych.” – Ewangelia Mateusza 4:4