sprawa-rozwodowa

Sprawa rozwodowa – jak przygotować się do rozwodu?

Niestety sprawy rozwodowe często wiążą się z dużą ilością stresu, smutku i ogólnie emocji. Jednak chcąc sfinalizować zakończenie nieudanego małżeństwa należy pamiętać o kilku kwestiach, które wymagają wnikliwego zastanowienia się przed złożeniem już pozwu o rozwód. Sytuacja będzie też bardziej skomplikowana i rozbudowana, gdy małżonkowie planujący rozwód doczekali się wspólnych dzieci, które na dzień rozwodu nie osiągnęły pełnoletniości. Wtedy oprócz kwestii związanych ściśle z samym rozwodem, trzeba ustalić też jak mają wyglądać regulacje związane z dziećmi tj. władza rodzicielska, kontakty i alimenty. 

Co zrobić przed wniesieniem pozwu? 

Nawet jeśli nie chcemy decydować się na prowadzenie sprawy rozwodowej przez profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata lub radcę prawnego, to warto udać się chociaż na konsultację prawną, podczas której prawnik powie nam, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, jakie w ogóle mamy szanse jeśli chodzi o rozwód, jakie przysługują nam roszczenia, jakie dowody i dokumenty przygotować oraz może wskazać i doradzić bardziej ugodowe rozwiązanie małżeństwa. 

Przed spotkaniem z adwokatem należy zastanowić się co było przyczyną rozpadu małżeństwa, czy tylko jedna strona ponosi winę w tej sytuacji, a także kiedy nastąpił sam rozkład pożycia małżeńskiego, bowiem często jest to bardzo ważna informacja. Nadto, warto przygotować sobie takie niezbędne dokumenty jak odpis aktu małżeństwa, odpisy aktu urodzenia dzieci (jeśli są), akt notarialny lub wyrok wprowadzający rozdzielność majątkową. W sytuacji, gdy chcemy domagać się alimentów na rzecz swoją lub dzieci, warto spisać chociaż uśrednione koszty miesięczne koszty utrzymania. Na podstawie takiego wyliczenia doświadczony adwokat można oszacować wysokość alimentów, o którą można ubiegać się w sądzie. 

Jeśli jednak zdecydujemy się, by adwokat prowadził nam sprawę rozwodową, warto zorientować się, które kancelarie zajmują się akurat sprawami rodzinnymi, w tym rozwodami. Jest to specyficzna gałąź prawa, wymaga dużego wyczucia i spokoju, więc warto wybrać specjalistę – adwokata od rozwodu

  Związek z kobietą z dzieckiem - jak wygląda i czy warto się wiązać z rozwódką?

Co istotne, jeśli oboje małżonkowie wykazują chęć ugodowego zakończenia małżeństwa, wszystkie kwestie, w tym także dot. małoletnich dzieci można uzgodnić wcześniej, samodzielnie lub z adwokatem. Wtedy wystarczy, iż jeden z małżonków złoży pozew, a drugi zgodzi się pisemnie lub ustnie na rozprawie na przedstawione w pozwie ustalenia i regulacje. 

Rozwód z winą, czy bez?

Określenie, czy dochodzimy orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez jest bardzo istotne i ma wpływ na całość postępowania rozwodowego. Sąd co do zasady wskazuje w wyroku, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Może od tego odstąpić jedynie na zgodny wniosek małżonków. Zatem w sytuacji, gdy dochodzimy rozwodu bez orzekania o winie, a mąż lub żona wniosą o rozwód z takim orzekaniem, wtedy musimy wnieść albo o rozwód z winy obu stron lub z winy drugiego z małżonków, gdyż w takim przypadku sąd musi ustalić które z małżonków winę taką ponosi. W przypadku chęci, by rozwód został orzeczony z orzekaniem o winie, musimy wykazać, iż rzeczywiście drugi małżonek ją ponosi. W związku z tym należy przygotować wszystkie dowody o tym świadczące np. zdjęcia, wiadomości, maile, nagrania etc. 

Niestety, rozwód z żądaniem orzeczenia o winie będzie trwać o wiele dłużej niż rozwód bez orzekania o winie. Wiąże się to głównie z tym, iż sąd będzie musiał przeprowadzić w tym zakresie szerokie postępowanie dowodowe. Dowodami świadczącymi o winie małżonka w rozkładzie pożycia może być również przesłuchanie świadków. Trzeba się zatem liczyć z tym, iż podczas rozwodu z orzekaniem o winie, będziemy mówiąc potocznie „prać wszystkie brudy”, co oczywiście jest nieprzyjemne i bardzo stresujące. 

Artykuł 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

  Pigging - co to jest? Jak się przed nim bronić?

Podsumowując, należy zawsze przekalkulować na czym bardziej nam zależy. Czy na „szybkim i spokojnym” rozwodzie, czy też na otrzymaniu alimentów na swoją rzecz od małżonka winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, co jednak będzie równoznaczne często z długim procesem połączonym z rozmawianiem o prywatnych i intymnych sprawach dot. małżonków. Jak wspomniano wcześniej, warto skonsultować wszystkie opcje z doświadczonym adwokatem, który później może poprowadzić sprawę rozwodową. 

Rozwód – jakie dokumenty przygotować?

Dokumenty, które są niezbędne do uzyskania rozwodu to:

  • odpis aktu małżeństwa, 
  • odpisy aktów urodzenia dzieci (o ile są), 
  • umowa o rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub wyrok stwierdzający taką rozdzielność, 

Co jeszcze  będzie przydatne? 

  • PIT za ostatni rok podatkowy, 
  • zaświadczenie o zarobkach, 
  • dokumenty potwierdzające winę drugiego małżonka- jeśli jej dochodzimy, 
  • dokumenty poświadczające ponoszone koszty- jeśli dochodzimy alimentów na siebie lub dzieci. 

Należy jednak pamiętać, iż każda sprawa jest inna i ma inny stan faktyczny, dlatego też nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to, jakie dokumenty będą niezbędne. 

Rozwód – na jakie koszty się przygotować? 

Należy liczyć się z tym, iż opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Można ją opłacić albo robiąc przelew tej kwoty na konto właściwego sądu lub przez zakup znaku opłaty sądowej. 

Jeśli decydujemy się na skorzystanie z pomocy adwokata przy prowadzeniu postępowania rozwodowego musimy się liczyć też z opłaceniem honorarium. Jego wysokość zależy od stopnia trudności i zawiłości sprawy, spornych kwestii z drugim małżonkiem, a także od indywidualnych stawek danej Kancelarii. 

Źródło: https://adwokaci-ks.pl/sprawy-rodzinne/rozwod-adwokat-poznan/