seksizm nierownosc plci

Seksista – kto to jest? Szkodliwy seksizm

Faceci są różni, o niektórych z nich mówi się, że to seksiści. Kto to taki? Skąd wziął się seksizm?Jak walczyć z takim zachowaniem? Jak rozpoznać, że mężczyzna, z którym się spotykasz to seksista? W naszym artykule znajdziesz kompendium wiedzy na ten temat. Koniecznie sprawdź szczegóły!

Seksista – kto to jest? Definicja

Ujednolicona definicja seksizmu brzmi następująco jest to każde działanie, gest, wizualna reprezentacja, wypowiedź ustna lub pisemna, praktyka lub postępowanie oparte na przekonaniu, że osoba lub grupa osób jest gorsza z powodu swojej płci, występujące w sferze publicznej lub prywatnej, online i offline.”

Seksista to człowiek, który ma uprzedzenia w stosunku do płci przeciwnej. Absolutnie nie wierzy w równouprawnienie, dlatego że posiada swoje własne poglądy na tematy damsko-męskie. To zazwyczaj ktoś zakompleksiony, któremu brak pewności siebie, a mimo wszystko chce jakoś zaistnieć, na przykład poniżając innych. Seksista w pewien sposób dyskryminuje drugą płeć, bo uważa że ta przeciwna jest dużo lepsza.

Seksizm wyróżnia się tym, że człowiek deklaruje wyższość nad płcią przeciwną. Co ważne, jego zachowanie może zdradzać wszystko, a nawet bezpośrednio zaprzeczać jego słowom, gdy kłamie, że jest inaczej. Z pewnością nigdy nie wyjdzie ze swoich utartych schematów, bo nie wierzy w równouprawnienie.

nie dla seksizmu

Skąd wziął się seksizm?

To w latach 60. narodził się seksizm. To słowo miało być analogiczne do rasizmu, czyli do określenia dyskryminacji ze względu na kolor skóry, a w tym przypadku chodziło o odmienną płeć. Ta niecodzienna ideologia wiąże się bezpośrednio z drugą falą feminizmu jaka miała miejsce w USA. Seksizm to termin, który pojawił się w 1965 roku podczas wykładu na uniwersytecie Franklin and Marshall. Ten pogląd był na tamte czasy dość nowatorski. Tradycyjny seksizm dotyczył faktu, że kobiety miały pełnić wyłącznie rolę matek i żon, dlatego każdy przejaw odbiegający od przyjętej normy był postrzegany negatywnie. To była wyraźna dyskryminacja płci przeciwnej. Obecnie uprzedzenie do kobiet przyjmuje nieco inne postacie, poza tym może dotyczyć facetów. To pokazuje, że na przestrzeni lat w pewien sposób to zjawisko ewaluowało, choć wciąż jest mocno obecne w społeczeństwie. Mimo iż termin seksizm pojawił się dawno nadal ma niezwykłą moc. Zawsze to zachowanie w większym stopniu dotykało kobiet niż mężczyzn, i tak jest po dzień dzisiejszy.

  Samiec alfa - kto to jest? Cechy charakteru i psychologia alfy

Czy seksistą może być też kobieta?

Wbrew pozorom seksistą może być nie tylko mężczyzna ale i kobieta. Płeć tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia, bo chodzi głównie o poglądy. Takich ludzi wyróżnia schematyczne myślenie, które jest w pewien sposób jednostronne. Zdecydowanie faworyzują oni jedną z płci i to nie zależnie od tego jaką sami posiadają. Duży wpływ na to ma, między innymi wychowanie, otoczenie, w którym przebywają, a także stopień empatii oraz tolerancji w stosunku do innych ludzi. To jednoznacznie pokazuje, że kobiety i mężczyźni mogą być nazywani seksistami.

Objawy seksizmu – jak go rozpoznać? Przykłady

Seksizm można rozpoznać po pewnych dość charakterystycznych zachowaniach. Poniżej znajdziesz tylko kilka objawów. Będzie to, na przykład:

 • Nadużywanie zdrobnień

To bardzo częste zachowanie wśród panów już na samym początku znajomości.  Zdrobnienia są jednym z wyraźnych sygnałów alarmowych. Można przypuszczać, że mężczyzna uważa, że ma prawo do posiadania kobiet.

 • Decyduje za kobietę

Kiedy mężczyzna zawsze podejmuje decyzję za kobietę i uważa, że najlepiej wie czego ona potrzebuje to bywa zwyczajnie seksizm. Nie daje jej najmniejszej szansy, aby się wykazała, choćby w błahych sprawach dnia codziennego.

 • Negatywna opinia o byłych partnerkach

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym będzie to, że facet wypowiada się o byłych wyłącznie w negatywnym kontekście. Czuć tu seksistowski podtekst!

 • Własna filozofia

Zdarza się tak, że seksista ma własną, wyrobioną filozofię, której się kurczowo trzyma. Ma jasny pogląd na kobiety, a każda która nie pasuje do jego wizji jest krytykowana.

 • Matka i żona

Według seksistów kobieta ma w życiu skupić się wyłącznie na roli matki i żony, a nie na przykład robić karierę. To pokazuje, że istnieje wyraźny schemat i nic go poza nim nie interesuje.

Przejawem seksizmu może być również:

 • mobbing w pracy
 • molestowanie seksualne
 • zaczepianie kobiet na ulicy
 • negatywne wypowiedzi na temat kobiet
 • proponowanie gorszych stanowisk pracy bądź pensji wyłącznie ze względu na płeć.

Ponadto będzie to:

 • zróżnicowany wiek emerytalny
 • podział obowiązków domowych
 • trudności w miejscu pracy
 • odmienne podejście, na przykład podczas orzekania o winie w sprawach sądowych.

Seksizm – jak z nim walczyć?

Seksizm jest popularnym zjawiskiem pojawiającym się nie tylko w związkach, ale i w pracy, czy chociażby w życiu codziennym. To jest absolutnie naganne zachowanie i zasługuje na społeczne potępienie. Jak walczyć z tym niestosownym działaniem względem płci przeciwnej? Przede wszystkim:

 • zawsze należy reagować na niestosowne zachowania
 • trzeba przeciwstawiać się niesprawiedliwemu traktowaniu
 • należy zgłaszać do przełożonych wszelkiego rodzaju przejawy seksizmu i oczekiwać od nich reakcji
 • trzeba zbierać dowody rzeczowe, dzięki temu będziesz w stanie udowodnić wszelkie przejawy seksizmu, i to nawet jeśli ktoś się wypiera
 • wyznaczaj granice, na przykład w pracy i nigdy nie pozwalaj na ich przekraczanie
 • rzuć pogardliwe spojrzenie lub kąśliwą uwagę, a „oprawca” zmieszany reakcją z pewnością się wycofa
 • składaj oficjalne skargi bądź walcz o sprawiedliwość na drodze sądowej.
  INFJ (osobowość typu Rzecznik) - cechy, zalety, wady, znani Rzecznicy

To w jaki sposób walczysz z seksizmem w dużym stopniu zależy od okoliczności. Czasami wystarcza unikanie kogoś, w innym przypadku konieczna jest interwencja służb. Nie poddawaj się jednak w swoich działaniach, bo pobłażanie „oprawcy” powoduje, że czuje się on bezkarny i dalej będzie wygłaszać swoje seksistowskie poglądy.

Nie można zapominać, że seksizm krzywdzi i to bardzo. To może być przemoc fizyczna, jak i psychiczna oraz seksualna. „Zamiatanie tego pod dywan” pogarsza sprawę, dlatego że przyczynia się bezpośrednio do pogłębiania problemu. Dobrze wobec tego zapobiegać seksizmowi. Jak? Od najmłodszych lat uczyć dzieci równouprawnienia i szacunku do innych, za to ganić każde, choćby niewielkie przejawy tego niestosownego zachowania.

walczcie z seksizmem

Czy seksizm jest popularny w Polsce?

Niestety, ale w Polsce seksizm jest bardzo popularnym zjawiskiem. Naprawdę masa kobiet spotkała się z jego objawami na ulicy, w pracy, czy w związku. Wiek nie ma tu najmniejszego znaczenia, bo nawet małe dziewczynki mogą być ofiarami seksistowskich zachowań. Skala problemu jest spora, a władze niewiele z tym robią. W Polsce istnieje wiele krzywdzących stereotypów, na przykład że płcie nie są sobie równe. Z tego powodu kobiety dotyka masa nieprzyjemności. Widać to na każdym kroku, od polityki, po uczelnie i związki.

Rada Europy przyjęła międzynarodową definicję dyskryminacji ze względu na płeć. To „otworzyło furtki” prawne, dzięki którym można skuteczniej walczyć z tym niebezpiecznym zjawiskiem.