badania prenatalne

Rodzaje badań prenatalnych – jakie są?

Jesteś w ciąży i chcesz mieć pewność, że Twoje dziecko jest zdrowe? Zgłoś się na badania prenatalne. Poznaj ich rodzaje i moment, w którym się je zaleca. Już nie będziesz musiała bać się o rozwój ciąży, zyskaj spokój i ciesz się tymi wyjątkowymi chwilami.

Jak podaje Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, badania prenatalne służą do oceny rozwoju płodu. Wykonuje się je w celu zdiagnozowania wad rozwojowych u dziecka, ryzyka ich powstania, a także nieprawidłowości genetycznych.

Podział badań prenatalnych

Badania prenatalne można podzielić na przesiewowe, które zaleca się każdej kobiecie w ciąży, a także celowane, wykonywane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wcześniejszych badaniach.

Są także badania nieinwazyjne, które nie niosą ze sobą ryzyka poronienia, a także takie, które niestety mogą skutkować utratą ciąży ze względu na ingerowanie w jamę macicy.

Do badań inwazyjnych zalicza się amniopunkcję, kordocentezę i biopsję kosmówki. Są one bardzo szczegółowe, a lekarz decyduje o ich przeprowadzeniu tylko w momencie, kiedy wcześniejsze badania nieinwazyjne dały nieprawidłowe wyniki.

Początkowe badania prenatalne — USG I trymestru, test PAPP-A, NIPT

Na początku ciąży, między 11., a 14. tygodniem przeprowadza się pierwsze badanie prenatalne — USG pierwszego trymestru, wraz z testem PAPP-A. Popularnie nazywane testem podwójnym. Badanie to polega na pobraniu kobiecie ciężarnej próbce krwi, a następnie wykonaniu badania ultrasonografem. Dzięki temu szacowane jest ryzyko wystąpienia wad chromosomalnych, np. zespołu Downa, Edwardsa i Patau. Dostarcza również wiedzy na temat funkcjonowania łożyska.

Pierwsze badanie prenatalne sprawdza również zgodność wieku ciąży z obliczeniami dokonanymi za pomocą daty ostatniej miesiączki. Jest również pierwszym momentem dokonywania oceny anatomicznej płodu.

  Przygotowujemy mieszkanie na narodziny dziecka

Test PAPP-A interpretowany razem z USG zwiększa czułość badania i celem jest tutaj nadinterpretacja nieprawidłowych wyników.

Kolejnym badaniem prenatalnym, które może zostać wykonane kobiecie w ciąży jest test NIPT. Dużym atutem tych testów jest pewność uzyskanych wyników i zerowe ryzyko poronienia. Wykonuje się je już od 10. tygodnia ciąży na podstawie DNA płodowego pobranego z krwi matki. Niestety NIPT jest drogim badaniem, jego koszt oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych.

Badanie prenatalne w II trymestrze

W II trymestrze, między 18., a 22. tygodniem ciąży, kobieta zgłasza się do lekarza na USG połówkowe. Lekarz szczegółowo bada i ocenia anatomię rozwijającego się płodu, a także dokonuje pomiarów:

 • szerokości i obwodu główki;
 • szerokości móżdżka;
 • wielkości fałdu karkowego;
 • obwodu brzuszka;
 • długości kości ramiennej.

Oprócz powyższych pomiarów lekarz ocenia budowę anatomiczną dziecka. Najważniejsze w tym aspekcie jest wykluczenie:

 • rozszczepów;
 • wola tarczycowego;
 • nieprawidłowości budowy serca i płuc.

Dodatkowo ocenia się budowę:

 • jamy brzusznej;
 • narządów rodnych;
 • kończyn i kręgosłupa.

Badanie połówkowe to także moment, w którym lekarz ocenia istnienie markerów wad genetycznych.

Badanie prenatalne w III trymestrze

Jest to ostatnie USG prenatalne. Lekarz zwraca uwagę na ułożenie płodu, weryfikowana jest ilość płynu owodniowego, położenie łożyska, a także dokonuje się kolejnej oceny budowy anatomicznej dziecka. Część wad uwidacznia się dopiero na tym etapie ciąży.

Dokonywany jest pomiar przewidywanej masy płodu — wyklucza się hipotrofię płodu (dziecko zbyt małe, możliwa niewydolność łożyska) oraz makrosomii (dziecko zbyt duże, powikłanie m.in. cukrzycy ciążowej).

Badania prenatalne są ważne i warto je wykonać. Dzięki nim już na etapie ciąży można zdiagnozować liczne wady u rozwijającego się płodu. Jest to o tyle korzystne, że niektóre wady, np. serca, można operować już w łonie matki. Aby mieć pewność, że badania zostały wykonane, należy zgłosić się do ginekologa posiadającego certyfikat FMF, świadczącego o umiejętnościach i kompetencjach w tym zakresie.

  Indyk – pierwsze mięso dla dziecka

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: https://gemini.pl/poradnik/ciaza-i-porod/badania-prenatalne-jakie-kiedy-i-dlaczego-nalezy-wykonac/